Informatie

Welkom op het webportaal van het project Meetnet Lauwersmeer. Hier zijn de meetgegevens te vinden, die verzameld worden vanuit de monitoring. Het meetnet bestaat uit meetpunten waar de grondwaterstand wordt gemeten, meetpunten waar de geleidbaarheid wordt gemeten, twee regenmeters en een meetpunt voor het peil in het Lauwersmeer.

Het meetnet Lauwersmeer is opgesteld in het kader van de waterwetvergunning voor het uitvoeren van de Rietproef. Uitleg over de rietproef en alle relevante documenten zijn via deze link (https://www.noorderzijlvest.nl/ons-werk/projecten/projecten-(lopend)/beheerplan-natura/) te benaderen. In het meest recente monitoringsplan zijn de waarschuwings- en grenswaarden voor de grondwaterstanden en geleidbaarheid opgenomen.

Klik op de kaart van het meetnet om naar de pagina met de meetgegevens te gaan. Om een grafiek van een meetpunt te bekijken klikt u op het betreffende meetpunt. Door vervolgens op andere punten te klikken kunt u de gegevens van meerdere punten tegelijk weergeven. Klik elders op de kaart om de selectie ongedaan te maken. Om meetgegevens te downloaden dient u de meetpunten op te zoeken in het Dinoloket.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Landelijk Gebied en Water van de Provincie Groningen en aangeven dat het over de MeetnetLauwersmeer gaat.
Telefonisch: 050 - 316 4543 of per e-mail: lauwersmeer@provinciegroningen.nl

Legenda symbolen